About us

บริษัท โปร นิวมา จำกัด
Pro Pneuma Co.,Ltd.

บริษัท โปร นิวมา จำกัด เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายระบบกรองอากาศสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม แบรนด์ M-PLUS รับออเดอร์ผลิตไส้กรองอากาศทดแทนสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายสำคัญเพื่อทดแทนการนำเข้า ลดการขาดดุลการค้าระหว่างประเทศ สามารถใช้ทดแทนได้ทั้งในระบบลมแรงดันต่ำและแรงดันสูงในไลน์การผลิตที่ต้องการลมสะอาด จำหน่ายและรับซ่อมเครื่องทำลมแห้งทุกยี่ห้อ บริการจัดหาปั๊มลมเครื่องอัดอากาศทั้งแบบลูกสูบ ไฮเพรสเชอร์ ออยล์ฟรี สกรู สกอร์ล ตามสเปคที่โรงงานต้องการ ให้บริการติดตั้งเครื่องทำลมแห้ง เมนไลน์ฟิลเตอร์ วอเตอร์เซฟเพอเรเตอร์ รับแก้ไข ปรับปรุงระบบลมอัด แก้ปัญหาน้ำและน้ำมันไปกับลม

ปัจจุบัน ในปี 2565 บริษัทมีความชำนาญ ความสามารถในการติดตั้งระบบแก๊สทางการแพทย์ด้วย ท่อสแตนเลส ท่อทองแดง สำหรับโรงพยาบาล คลีนิค โรงงานผลิตอาหาร และท่อลมกัลวาไนซ์ สำหรับศูนย์จำหน่ายรถยนต์ ศูนย์บริการ-ซ่อมรถยนต์ ศูนย์เคาะพ่นสี โรงสีข้าว โรงงานขนาดเล็ก กลาง และ ใหญ่ พร้อมให้บริการซ่อมบำรุง ออกแบบ ติดตั้ง ระบบลมครบวงจร


บริษัทเป็นศูนย์จัดจำหน่ายและบริการหลังการขายเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ M-ONE และเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง M-COMPACT ซึ่งเป็นสินค้า MiT (Made in Thailand) พร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งระบบท่อส่งอากาศในอาคาร ระบบกรองอากาศในอาคาร งานเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศทางการแพทย์ งานดูแลซ่อมบำรุงห้องคลีนรูม


ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ตั้งใจพัฒนาบริษัทฯ และพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าตลอดระยะเวลา 11 ปี  แห่งการบริการ เป็นการสะท้อนศักยภาพ ความพร้อม และความซื่อสัตย์ในคุณภาพที่บริษัท โปร นิวมา จำกัด มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และด้วยปรัชญานี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าเราจะเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จของลูกค้าของเราตลอดไป

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นการประหยัดพลังงาน  และการพยายามลดต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้แก่ลูกค้าทุกท่าน จากมุมมองในด้านต่างๆ ที่ทีมงานได้พบเจอ พร้อมยินดีสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สมกับการเป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาที่เหมาะสม ในราคาที่สมเหตุสมผล


การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความไว้วางใจระยะยาวให้เกิดขึ้นระหว่างบุคคลากรของบริษัทฯ และลูกค้า โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายสูงสุด คือ เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการ สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และค่าใช้จ่ายสมเหตุสมผล สามารถลดต้นทุนได้ในระยะยาว ด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุดของเรา

วิสัยทัศน์ VISION

เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

พันธกิจ MISSION

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของ

ความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน และคู่ค้า

คุณค่าขององค์กร VALUE

พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจบนพื้นฐานความพึงพอใจ

และผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ด้วยการทำงานทำงานเป็นทีม